11 เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันได้ว่า ‘ทฤษฎีวิวัฒนาการ’ ของ ‘ชาลส์ ดาร์วิน’ เป็นเรื่องที่ผิด!

image

หนึ่งในทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งที่มีชีวิตที่โด่งดังที่สุดคือ “ทฤษฎีวิวัฒนาการ” ของชาลส์ ดาร์วิน แต่แม้ว่าจะฟังดูมีเหตุผลและน่าเชื่อถือแค่ไหน มันก็อาจไม่ใช่ทฤษฎีที่จริงและเชื่อถือได้เสมอไป

image

นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากทำการโต้แย้งและหาหลักฐานมาสนับสนุนความคิดที่ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการ (Theory ofEvolution) ของดาร์วินนั้นแท้จริงแล้วมีข้อผิดพลาดหลายประการเมื่อวิเคราะห์ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้

1. นกที่บินไม่ได้คือข้อพิสูจน์ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นผิด

image

ตามทฤษฎีแล้วสิ่งมีชีวิตจะพัฒนาอวัยวะของร่างกายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตหรือการเอาตัวรอด แต่ตัดอวัยวะที่ไม่สำคัญทิ้งไปอย่างช้าๆ ตามการพัฒนาแต่ในปัจจุบันยังมีนกหลายชนิดที่บินไม่ได้แต่ยังคงวิวัฒนาการส่วนของปีกอย่างต่อเนื่องโดยไร้ประโยชน์

2. สัตว์ที่ไม่มีบรรพบุรุษคือข้อพิสูจน์ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นผิด

image

ภาพของวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตที่เราคุ้นเคยกันส่วนใหญ่จะเป็นภาพของวิวัฒนาการมนุษย์ที่มาจากลิง นั่นเป็นเพราะบนโลกนี้มีลิงหลายชนิดที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์จนสามารถนำมาเชื่อมโยงได้แต่สัตว์ที่มีลักษณะโดดเด่นอย่างช้างหรือยีราฟกลับไม่มีภาพเปรียบเทียบการวิวัฒนาการให้เห็นเลย

3. สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวคือข้อพิสูจน์ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นผิด

image

เมื่อหลายร้อยปีก่อนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวคือสิ่งมีชีวิตพื้นฐานของทุกอย่างบนโลก ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเนื่องจากเหตุบังเอิญจนแตกตัวและรวมตัวกันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหลากชนิด จนปัจจุบันในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวไกลจนวิทยาศาสตร์สามารถสร้างแทบทุกอย่างขึ้นมาได้ แต่เหตุใดเราจึงไม่สามารถสร้างเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหรือนำสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมาผสมเป็นชีวิตชนิดใหม่ที่แตกต่างออกไปจากชนิดเดิมได้ถ้าหากทฤษฎีนี้เป็นความจริง

4. ไข่และอสุจิของมนุษย์คือข้อพิสูจน์ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นผิด

image

นักทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นมองข้ามความเป็นจริงพื้นฐานของมนุษย์เราเอง โครโมโซมไข่ของเพศหญิงคือ X ส่วนโครโมโซมอสุจิของเพศชายคือ Y รังไข่ของเพศหญิงถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนในครรภ์ของมารดา ทฤษฎีวิวัฒนาการเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แต่ตัวอ่อนของมนุษย์เองคือข้อพิสูจน์ว่าสิ่งแวดล้อมในครรภ์มารดาไม่มีผลใดต่อพัฒนาการเลย

5. ความผิดปกติของ DNA คือข้อพิสูจน์ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นผิด

image

ความผิดปกติของ DNA และการซ่อมแซมตัวเองของ DNA คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นผิด การที่ DNA เปลี่ยนแปลงจนเกิดการกลายพันธุ์นั้นทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดข้อผิดพลาดและทำลายสิ่งมีชีวิตนั้น แต่นักทฤษฎีวิวัฒนาการกลับเชื่อว่าความผิดพลาดคือสิ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการก้าวไกลกว่าเดิม

6. ระเบียบและความอลวนคือข้อพิสูจน์ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นผิด

image

กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์พิสูจน์ให้เห็นว่าระเบียบไม่อาจเกิดขึ้นในความอลวนได้ สิ่งมีชีวิตที่มีอวัยวะซับซ้อนไม่สามารถจัดเรียงอวัยวะของตัวเองเพื่อให้เกิดวิวัฒนาการขึ้นอย่างที่ทฤษฎีวิวัฒนาการกล่าวอ้าง มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่ากฎของเทอร์โมไดนามิกส์นั้นถูกต้อง ขณะที่ไม่มีหลักฐานใดสามารถูจน์ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นผิดได้ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นไม่ผิด

7. โครโมโซมของสิ่งมีชีวิตคือข้อพิสูจน์ว่าทfฤษฎีวิวัฒนาการนั้นผิด
image

ไม่มีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ใดที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมของตัวเองได้ สิ่งมีชีวิตแต่ละคนชนิดล้วนมีจำนวนโครโมโซมที่แน่นอนจึงจะมีสภาพเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดยังไม่สามารถจับคู่กับสิ่งมีชีวิตคนละสปีชี่ส์เพื่อสืบพันธุ์ มนุษย์ไม่อาจวิวัฒนาการมาจากลิง สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะเกิดข้อผิดพลาดหรืออาจถ่ายทอดยีนส์ด้อยไปสู่ลูกหลานถ้ามีการสืบเชื้อสายข้ามสปีชี่ส์เกิดขึ้น

8. การกำเนิดของดวงดาวและสิ่งต่างๆ ในจักรวาลคือข้อพิสูจน์ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นผิด

image

ทฤษฎีวิวัฒนาการเชื่อว่าสิ่งต่างๆ สามารถกำเนิดขึ้นได้จากสภาวะที่เป็นศูนย์ แต่ความเป็นจริงก็คือทุกสิ่งถือกำเนิดมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีบิกแบงที่ระบุว่าจักรวาลต้องถือกำเนิดขึ้นมาจากอะไรบางอย่างที่มีพลังงานมหาศาล…แต่พลังงานมหาศาลก็ต้องเกิดขึ้นมาจากอะไรบางอย่างเช่นกัน

9. ดาวอังคารที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตคือข้อพิสูจน์ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นผิด
image

จากทฤษฎีวิวัฒนาการเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดได้ถ้ามีแหล่งน้ำ การค้นพบร่องรอยของน้ำบนดาวอังคารแต่กลับไม่พบแม้แต่ซากฟอสซิลของพืชเลยแม้แต่ชนิดเดียวคือข้อพิสูจน์ว่าแม้จะมีน้ำแต่สิ่งมีชีวิตก็อาจจะไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเหมือนโลกของเรา

10. อวกาศที่ว่างเปล่าคือข้อพิสูจน์ว่าทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นผิด

image

จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดสามารถพิสูจน์ได้ว่าในอวกาศอันแสนกว้างใหญ่นั้นมีสิ่งมีชีวิตอื่นอาศัยอยู่จริง การส่งคลื่นวิทยุออกไปเพื่อจับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวก็พบแต่ความว่างเปล่าปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าดาวของเราคือดาวดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าหินแกรนิตคือสสารพื้นฐานชนิดแรกบนโลก เนื่องจากแกรนิตไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการรวมตัวหรือสลายตัวของสสารชนิดอื่นใด และไม่มีการพบซากฟอสซิลใดในหินแกรนิตเลยแต่ทฤษฎีวิวัฒนาการเชื่อว่าสสารที่หลอมละลายแล้วสามารถรวมตัวกลับไปเป็นสสารเดิม ซึ่งไม่สามารถนำมาอธิบายลักษณะเฉพาะของหินแกรนิตได้เลย

11. ทฤษฎีวิวัฒนาการไม่ใช่วิทยาศาสตร์

image

สิ่งที่ทำให้วิทยาศาสตร์แตกต่างจากทฤษฎีความเชื่ออื่นก็คือวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จะต้องประกอบไปด้วยการสำรวจ วิเคราะห์ ทำซ้ำ และสรุปข้อเท็จจริง จึงจะได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงวิธีการอย่างไรผลลัพธ์ที่ออกมาจะต้องยืนยันได้ดังเดิม

ทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นทฤษฎีที่ไม่เคยผ่านการสำรวจ ทำซ้ำ หรือวิเคราะห์หลักการข้อเท็จจริงใดเลย เป็นเพียงทฤษฎีที่มีผู้กล่าวไว้เท่านั้น ดังนั้นทฤษฎีวิวัฒนาการจึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ“วิทยาศาสตร์”

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : meekhao | conservativepapers

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s